Τρίτες Χώρες

Στο σημείο αυτό γίνεται μία ανασκόπηση του προγράμματος ΕΕΥ, σε συνεργασία με τρίτες χώρες και αναφορά στα ειδικά κριτήρια που αφορούν τα ζητήματα : Υποστηρικτικά μέτρα και αυτό για τις Ανταλλαγές νέων με τρίτες χώρες.

Up
Ανασκόπηση
Ανταλλαγές
Ε.Ε.Υ
Μέτρα Υποστήριξης

 

Up Πρόλογος Γλωσσάριο Εισαγωγή Συμμετοχή Δράση 1 Ανταλλαγές Δράση 2 E.V.S. Δράση 3 Πρωτοβουλίες Δράση 4 Κοινές Δράσεις Δράση 5 Υποσ/κα Μέτρα Τρίτες Χώρες Παράρτημα
Home Νεολαία Mlodziez Youth Jeunesse Jugend Ungdom The Creators
Questions or comments about this site? Contact the Webmaster.
2002-2006,Hellenic Institute of Education and New Technologies.