Συμμετοχή

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα ενημερωθείτε για το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα "Νεολαία" και τις διαδικασίες επιλογής τους.
Θα πάρετε επίσης πληροφορίες για τις χώρες που μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα καθώς επίσης και για τις τρίτες χώρες ενώ θα μάθετε για τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων.


Δικαίωμα συμμετοχής
Χώρες προγράμματος
Άλλες χώρες
Διαδικασίες επιλογής
Προθεσμίες

 

Up Πρόλογος Γλωσσάριο Εισαγωγή Συμμετοχή Δράση 1 Ανταλλαγές Δράση 2 E.V.S. Δράση 3 Πρωτοβουλίες Δράση 4 Κοινές Δράσεις Δράση 5 Υποσ/κα Μέτρα Τρίτες Χώρες Παράρτημα
Home Νεολαία Mlodziez Youth Jeunesse Jugend Ungdom The Creators
Questions or comments about this site? Contact the Webmaster.
2002-2006,Hellenic Institute of Education and New Technologies.