Εισαγωγή


Τ
ο πρόγραμμα κοινοτικής δράσης ΝΕΟΛΑΙΑ θεσπίστηκε με την απόφαση 1031/2000/Ε .Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Απριλίου 2000. Περιλαμβάνει δραστηριότητες που ήδη εφαρμόζονται στο πλαίσιο προηγούμενων προγραμμάτων, όπως το "Νεολαία για την Ευρώπη" και η "Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία".

Το πρόγραμμα θα καλύπτει τις ανάγκες των νέων και των διοργανωτών δραστηριοτήτων για νέους, όχι μόνο μέσω της χρηματοδοτικής στήριξης των σχεδίων τους, αλλά επίσης με την παροχή πληροφοριών, κατάρτισης και ευκαιριών για την ανάπτυξη νέων συνεργασιών εντός και εκτός Ευρώπης. Up
Οδηγός "ΝΕΟΛΑΙΑ"
Στόχοι&Προτ/τητες
Άλλα Ε.Π.
Δομή
Υπεύθυνοι Υλοποίησης

 

Up Πρόλογος Γλωσσάριο Εισαγωγή Συμμετοχή Δράση 1 Ανταλλαγές Δράση 2 E.V.S. Δράση 3 Πρωτοβουλίες Δράση 4 Κοινές Δράσεις Δράση 5 Υποσ/κα Μέτρα Τρίτες Χώρες Παράρτημα
Home Νεολαία Mlodziez Youth Jeunesse Jugend Ungdom The Creators
Questions or comments about this site? Contact the Webmaster.
2002-2006,Hellenic Institute of Education and New Technologies.