Δράση 5 Υποσ/κα Μέτρα

Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για τα υποστηρικτικά μέτρα και το σκοπό τους.

Ποιο είναι το δικαίωμα συμμετοχής των οργανισμών και όλες οι λεπτομέρειες για την υποβολή των αιτήσεων και την χρηματοδότηση τους. 

Up
Σκοπός μέτρων
Υποστηρικτικά μέτρα
Δικαίωμα συμμετοχής
Χρηματοδότηση
Υποβολή αιτήσεων

 

Up Πρόλογος Γλωσσάριο Εισαγωγή Συμμετοχή Δράση 1 Ανταλλαγές Δράση 2 E.V.S. Δράση 3 Πρωτοβουλίες Δράση 4 Κοινές Δράσεις Δράση 5 Υποσ/κα Μέτρα Τρίτες Χώρες Παράρτημα
Home Νεολαία Mlodziez Youth Jeunesse Jugend Ungdom The Creators
Questions or comments about this site? Contact the Webmaster.
2002-2006,Hellenic Institute of Education and New Technologies.