Δράση 4 Κοινές Δράσεις

Σε τι αναφέρονται οι κοινές δράσεις και ποιος είναι ο στόχος τους;

Σε αυτό το κεφάλαιο μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε για το τρόπο υποβολής αιτήσεων.

Up
Στόχος
Υποβολή αιτήσεων

 

Up Πρόλογος Γλωσσάριο Εισαγωγή Συμμετοχή Δράση 1 Ανταλλαγές Δράση 2 E.V.S. Δράση 3 Πρωτοβουλίες Δράση 4 Κοινές Δράσεις Δράση 5 Υποσ/κα Μέτρα Τρίτες Χώρες Παράρτημα
Home Νεολαία Mlodziez Youth Jeunesse Jugend Ungdom The Creators
Questions or comments about this site? Contact the Webmaster.
2002-2006,Hellenic Institute of Education and New Technologies.