Δράση 3 Πρωτοβουλίες

Μάθετε τα πάντα για τις πρωτοβουλίες νέων και το σκοπό τους.

Τι είναι οι ομαδικές πρωτοβουλίες και τι τα σχέδια δικτυώσεις.

Την δυνατότητα που έχουν οι πρώην EVS εθελοντές να αναπτύξουν κάποιο μελλοντικό κεφάλαιο.

Up
Σκοπός
Ομαδικές πρωτοβουλίες
Σχέδια Δικτύωσης
Μελλοντικό κεφάλαιο

 

Up Πρόλογος Γλωσσάριο Εισαγωγή Συμμετοχή Δράση 1 Ανταλλαγές Δράση 2 E.V.S. Δράση 3 Πρωτοβουλίες Δράση 4 Κοινές Δράσεις Δράση 5 Υποσ/κα Μέτρα Τρίτες Χώρες Παράρτημα
Home Νεολαία Mlodziez Youth Jeunesse Jugend Ungdom The Creators
Questions or comments about this site? Contact the Webmaster.
2002-2006,Hellenic Institute of Education and New Technologies.