Δράση 2 E.V.S.

Εδώ σας παρέχεται η δυνατότητα να ενημερωθείτε για την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία.

Ποιος είναι ο σκοπός του προγράμματος και ποια είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων.

Για τις υποχρεώσεις του εθελοντή, του φορέα αποστολής και υποδοχής καθώς και τους τρόπους και τα κριτήρια χρηματοδότησης.

Σε αυτό το πρόγραμμα, δίνετε επίσης η δυνατότητα να συμμετάσχουν άτομα με δυσκολίες και εδώ μπορείτε να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.

Σας παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων και τις συμβατικές υποχρεώσεις.

Μπορείτε να ενημερωθείτε επίσης για τα σχέδια της Ευρωπαϊκής κλίμακας και τις δραστηριότητες που μπορούν να στηριχτούν από τη δράση 5.

Up
Σκοπός της Ε.Ε.Υ
Ένα σχέδιο Ε.Ε.Υ
Υποχρεώσεις
Ειδικοί Συμμετέχοντες
Κατάρτιση
Δραστηριότητες
Κριτήρια χρημ/σης
Τρόπος χρημ/σης
Δρομολόγηση & Υποβολή
Συμβατικές Υποχρεώσεις
Σχέδια Ε.Κ

 

Up Πρόλογος Γλωσσάριο Εισαγωγή Συμμετοχή Δράση 1 Ανταλλαγές Δράση 2 E.V.S. Δράση 3 Πρωτοβουλίες Δράση 4 Κοινές Δράσεις Δράση 5 Υποσ/κα Μέτρα Τρίτες Χώρες Παράρτημα
Home Νεολαία Mlodziez Youth Jeunesse Jugend Ungdom The Creators
Questions or comments about this site? Contact the Webmaster.
2002-2006,Hellenic Institute of Education and New Technologies.