Δράση 1 Ανταλλαγές

Σε αυτό το σημείο, θα βρείτε πληροφορίες για τις ανταλλαγές νέων και το σκοπό τους.
Ποιοι έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα και το τρόπο χρηματοδότησης.
Εδώ επίσης, θα ενημερωθείτε για τα πάντα σχετικά με τις αιτήσεις συμμετοχής, καθώς και τις υποχρεώσεις των διοργανωτών και συμμετεχόντων.

Τέλος, θα βρείτε στοιχεία αναφορικά με τα ειδικά κριτήρια συμμετοχής και τις δραστηριότητες που υποστηρίζονται από τη δράση 5. 

Up
Σκοπός
Ανταλαγές νέων
Δικαίωμα συμμετοχής
Ειδικά κριτήρια
Δραστηριότητες
Χρηματοδότηση
Υποβολές αιτήσεων
Υποχρεώσεις

 

Up Πρόλογος Γλωσσάριο Εισαγωγή Συμμετοχή Δράση 1 Ανταλλαγές Δράση 2 E.V.S. Δράση 3 Πρωτοβουλίες Δράση 4 Κοινές Δράσεις Δράση 5 Υποσ/κα Μέτρα Τρίτες Χώρες Παράρτημα
Home Νεολαία Mlodziez Youth Jeunesse Jugend Ungdom The Creators
Questions or comments about this site? Contact the Webmaster.
2002-2006,Hellenic Institute of Education and New Technologies.