Ειδικοί Συμμετέχοντες

Μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες του προγράμματος ΝΕΟΛΑΙΑ είναι να αποκτήσουν πρόσβαση στις δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος, οι νέοι με λιγότερες ευκαιρίες. Αν και τίποτα δεν εμποδίζει αυτή την ομάδα στόχο να συμμετάσχει σε σχέδια Ε .Ε .Υ. μικρής διάρκειας, η πρόσβασή της στην Ε .Ε .Υ. διευκολύνεται με τη δυνατότητα σχεδίων εθελοντικής υπηρεσίας μικρής διάρκειας.

Η διάρκεια των σχεδίων Ε .Ε .Υ. μικρής διάρκειας είναι μεταξύ 3 εβδομάδων και 6 μηνών.
Εάν το σχέδιο συνεπάγεται τη συμμετοχή νέου με λιγότερες ευκαιρίες, συνιστάται στους υποψηφίους να εξετάσουν το ενδεχόμενο μιας προπαρασκευαστικής επίσκεψης στη χώρα φιλοξενίας και να την συμπεριλάβουν στην αίτηση. Η εν λόγω επίσκεψη πραγματοποιείται εφόσον εγκριθεί η αίτηση και δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δύο ημέρες (εξαιρουμένων των ημερών του ταξιδιού).

Σε ό,τι αφορά τα σχέδια εθελοντικής υπηρεσίας μικρής διάρκειας βάσει των οποίων απασχολούνται συγχρόνως περισσότεροι από τέσσερις εθελοντές στην ίδια οργάνωση φιλοξενίας, πρέπει να συναφθεί ειδική συμφωνία με την Εθνική Υπηρεσία και να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ειδικά κριτήρια επιλογής
Τα κριτήρια για το εν λόγω είδος σχεδίου είναι τα ίδια με αυτά που διέπουν τις δραστηριότητες μεγάλης διάρκειας (βλ. τμήμα Δ.3), με ιδιαίτερη έμφαση στα ακόλουθα στοιχεία όσον αφορά την υποστήριξη που παρέχεται στον εθελοντή:

bulletΟι οργανώσεις αποστολής μεριμνούν για την παροχή προετοιμασίας προσαρμοσμένης στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε εθελοντή.
bulletΟι οργανώσεις φιλοξενίας μεριμνούν για την παροχή προσωπικής υποστήριξης υψηλού επιπέδου κατά τη διάρκεια της παραμονής του εθελοντή.
bulletΟι οργανώσεις αποστολής και φιλοξενίας μεριμνούν για την παροχή συνεκτικού και ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού περιεχομένου, προσαρμοσμένου στις προσωπικές ικανότητες και τις ανάγκες του εθελοντή.
bulletΟι οργανώσεις αποστολής μεριμνούν για την πρόβλεψη παρακολούθησης που να εγγυάται μια αξιόλογη εμπειρία.
 

Up Σκοπός της Ε.Ε.Υ Ένα σχέδιο Ε.Ε.Υ Υποχρεώσεις Ειδικοί Συμμετέχοντες Κατάρτιση Δραστηριότητες Κριτήρια χρημ/σης Τρόπος χρημ/σης Δρομολόγηση & Υποβολή Συμβατικές Υποχρεώσεις Σχέδια Ε.Κ
Home Νεολαία Mlodziez Youth Jeunesse Jugend Ungdom The Creators
Questions or comments about this site? Contact the Webmaster.
2002-2006,Hellenic Institute of Education and New Technologies.