Ένα σχέδιο Ε.Ε.Υ


Ένα σχέδιο Ε .Ε .Υ. δίνει την ευκαιρία στον νέο εθελοντή να εργαστεί σε μια άλλη χώρα για μια συγκεκριμένη περίοδο, κατά κανόνα για 6-12 μήνες. Οι δραστηριότητες της εθελοντικής υπηρεσίας μπορεί να αφορούν, για παράδειγμα, τον τομέα του περιβάλλοντος, των τεχνών και του πολιτισμού, να είναι δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν παιδιά, νέοι ή ηλικιωμένοι, να αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά και τον αθλητισμό ή να είναι δραστηριότητες αναψυχής.

Οι εθελοντές συμμετέχουν σε δραστηριότητες που στηρίζονται στις ακόλουθες γενικές αρχές. Οι εν λόγω δραστηριότητες πρέπει:

bulletνα πραγματοποιούνται σε διαφορετική χώρα από εκείνη στην οποία ζει ο εθελοντής,
bulletνα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και άνευ αποδοχών,
bulletνα προσφέρουν προστιθέμενη αξία στην τοπική κοινότητα,
bulletνα μην συνεπάγονται υποκατάσταση ούτε αναπλήρωση θέσεων εργασίας,
bulletνα είναι περιορισμένης διάρκειας (μέχρι 12 μήνες).

Η πλειονότητα των σχεδίων εθελοντικής υπηρεσίας συνεπάγεται ότι ένας εθελοντής μεταβαίνει από μια χώρα σε μια άλλη. Οι Εθνικές Υπηρεσίες στις χώρες του προγράμματος επεξεργάζονται απευθείας τα εν λόγω σχέδια που αφορούν δύο χώρες (βλ. τμήμα B.2).

Ποιοι συνεργάζονται σε ένα σχέδιο Ε .Ε .Υ.;
Κάθε σχέδιο Ε .Ε .Υ. αφορά συνεργασία μεταξύ τριών συντελεστών:

bulletτου εθελοντή,
bulletτης οργάνωσης αποστολής,
bulletτης οργάνωσης φιλοξενίας.

Μια από τις χώρες του προγράμματος σε σχέδιο Ε .Ε .Υ. πρέπει να είναι κράτος μέλος της Ε .Ε.
 

Up Σκοπός της Ε.Ε.Υ Ένα σχέδιο Ε.Ε.Υ Υποχρεώσεις Ειδικοί Συμμετέχοντες Κατάρτιση Δραστηριότητες Κριτήρια χρημ/σης Τρόπος χρημ/σης Δρομολόγηση & Υποβολή Συμβατικές Υποχρεώσεις Σχέδια Ε.Κ
Home Νεολαία Mlodziez Youth Jeunesse Jugend Ungdom The Creators
Questions or comments about this site? Contact the Webmaster.
2002-2006,Hellenic Institute of Education and New Technologies.