Med tredjelande

Det meste du vil vite om samarbeid med tredjeland i Oversigten.
Ungdomsutveksling med tredjeland.
Informasjon om voluntørtjeneste i tredjeland.
Det du vil vete om supplerende tiltag.

Oversigt
Ungdomsudveksling
Volontørtjeneste
Supplerende Tiltag