Forord

Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Den Europæiske Unions medlemsstater enedes i fællesskab om at etablere Fællesskabets handlingsprogram UNGDOM, som afstikker de juridiske rammer for støtte til uformelle uddannelsesaktiviteter for unge. I denne vejledning anvendes betegnelsen UNGDOM overalt til at henvise til de specifikke aktiviteter, der understottes af Europa-Parlamentets og Rådets bindende afgørelse 1031/2000/EF af 13. april 2000. Programmet løber fra 2000 til udgangen af 2006. 

Gennemførelsen af EU-programmet UNGDOM er decentraliseret, idet formålet er at handle så tæt på modtagerne som muligt og at tilpasse de forskellige nationale ordninger og situationer på ungdomsområdet. Hvert af de 30 lande, der deltager fuldt ud i alle ungdomsaktionerne, har udnævnt et nationalt kontor. Disse nationale kontorer administrerer hovedparten af midlerne under EU-programmet UNGDOM og giver oplysninger og rådgivning. De fungerer endvidere som bindeled mellem Europa-Kommissionen, projektledere på nationalt, regionalt og lokalt plan og de unge selv.

Brugervejledningen kan fås på flere forskellige sprog og er tænkt som et referencedokument. Den tager sigte på at hjælpe alle, der er interesseret i at udvikle projekter for unge henover en række lande og hjælpe dem til at forstå både programmets mål og hvilke typer af projekter, der kan (eller ikke kan) støttes i henhold til reglerne. Vejledningen giver desuden et detaljeret billede af, hvilke oplysninger der er nødvendige for at ansøge, hvilke udgifter der anses for støtteberettigede, og hvilket niveau af tilskud der tilbydes til hver enkelt projekttype. Brugervejledningen forklarer i detaljer kriterierne for, hvilke projekttyper der kan komme i betragtning, definerer, hvornar man er stotteberettiget, både som land og som deltager, og giver indikatorer for, hvad der ikke kan komme i betragtning.

De vigtigste aktiviteter, der støttes, opdeles i fem aktioner:

bulletaktion 1 støtter kortvarige gruppeudvekslinger af unge i alderen 15-25 år
bulletaktion 2 støtter volontørtjeneste for enkeltpersoner i alderen 18-25 år
bulletaktion 3 bistår initiativer, der ledes af de unge selv
bulletaktion 4 understøtter muligheden for at udvikle projekter med tilknytning til andre EU-programmer
bulletaktion 5 er en pakke af muligheder for støttetiltag til udvikling af nye ungdomsprojekter og til forbedring af deres kvalitet.
 

Up Forord Ordliste Inledning Deltagelse i EU Aktion 1 Utveksling Aktion 2 E.V.S. Aktion 3 Initiativer Aktion 4 Fζlles Aktioner Aktion 5 Supplerende Tiltag Med tredjelande Kontaktadresser
Home Νεολαία Mlodziez Youth Jeunesse Jugend Ungdom The Creators
Questions or comments about this site? Contact the Webmaster.
2002-2006,Hellenic Institute of Education and New Technologies.