Ordliste

Visse af de anvendte udtryk er specifikke for EU-programmet UNGDOM eller har en særlig betydning i europæisk sammenhæng. I det følgende gives en række grundlæggende definitioner:

Medlemsstater:  

bullet de 15 lande, der er medlem af Den Europæiske Union (se afsnit B.2).

EFTA/EØS-lande: 

bullet de tre lande, der er medlem af Den Europæiske Frihandelssammenslutning og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (se afsnit B.2).

Ansøger- (eller associerede) lande:  

bullet12 af de kandidatlande, der har ansøgt om medlemskab i Den Europæiske Union, og som deltager fuldt ud i alle ungdomsaktioner (se afsnit B.2).

Programlande:  

bullet medlemsstater i EU, EFTA/EØS-lande og ansøgerlande. De kan deltage fuldt ud i alle ungdomsaktioner (se listen over lande i afsnit B.2).

Tredjelande:  

bulletlande, der hverken er medlemsstater i Den Europæiske Union, ansøgerlande eller medlemmer af EFTA/EØS. De kan deltage i ungdomsprojekter under aktion 1, 2 og 5 under visse specifikke forudsætninger og efter bestemte procedurer (se listen over landene i afsnit B.3).

Partnerlande i Middelhavsområdet:

bullet de 12 lande, der ikke er medlem af EU, men som ligger ud til eller nær Middelhavet, og som deltager i Euro-Med-handlingsprogrammet (se afsnit B.3).

Euro-Med:  

bulletungdomshandlingsprogrammet for Europa og Middelhavsomradet, som omfatter de 15 EU-lande og de 12 partnerlande ved Middelhavet.

Sammenslutningen af Uafhængige Stater (SNG): 

bullet de tidligere medlemmer af Sovjetunionen.

Nationale kontorer:  

bullet administrative enheder, der er etableret af de nationale myndigheder i de enkelte programlande for at bistå Europa-Kommissionen i administrationen og påtage sig ansvaret for gennemførelsen af de meste af EU-programmet UNGDOM (se listen over kontaktadresser).

Nationale koordinatorer:  

bulletadministrative enheder etableret af de nationale myndigheder i de enkelte Euro-Med-partnerlande for at lette gennemførelsen af Euro-Med-handlingsprogrammet (se listen over kontaktadresser).

Uformel uddannelse:  

bullet projekter under EU-programmet UNGDOM inddrager aktivt unge på frivillig basis og giver dem mulighed for at erhverve færdigheder og kompetence uden for de formelle uddannelses- og erhvervuddannelsesordninger. Selv om ungdomsprojekterne ikke er en del af en formel uddannelsesplan, karakteriseres projekterne ved at være omhyggeligt planlagte programmer for personlig og social uddannelse af deltagerne, og metoder til interkulturel indlæring bliver anvendt.

Europæisk Volontørtjeneste:  

bullet se under afsnit D - Aktion 2.

Unge med særlige behov: 

bulletunge, som kommer fra et kulturelt, geografisk eller sociookonomisk ugunstigt stillet miljø eller lider under et handicap. Det er en vigtig prioritet for Europa- Kommissionen, at disse mennesker får bedre adgang til de aktiviteter, der udvikles under EU-programmet UNGDOM.

Støtte fra EU:  

bulletet finansielt tilskud fra EU-programmet UNGDOM til udvalgte projekter.
 

Up Forord Ordliste Inledning Deltagelse i EU Aktion 1 Utveksling Aktion 2 E.V.S. Aktion 3 Initiativer Aktion 4 Fζlles Aktioner Aktion 5 Supplerende Tiltag Med tredjelande Kontaktadresser
Home Νεολαία Mlodziez Youth Jeunesse Jugend Ungdom The Creators
Questions or comments about this site? Contact the Webmaster.
2002-2006,Hellenic Institute of Education and New Technologies.