Inledning

Fællesskabets handlingsprogram UNGDOM blev etableret ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 1031/2000/EF af 13. april 2000. Det omfatter aktiviteter, der allerede fandtes under tidligere programmer som "Ungdom for Europa" og "Europæisk Volontørtjeneste".

Programmet henvender sig til unge og ungdomsledere og har til formål at tilbyde dem ikke alene finansiel støtte til deres projekter, men også information, uddannelse og muligheder for at udvikle nye partnerskaber i hele Europa og i lande uden for Europa.

Up Forord Ordliste Inledning Deltagelse i EU Aktion 1 Utveksling Aktion 2 E.V.S. Aktion 3 Initiativer Aktion 4 Fζlles Aktioner Aktion 5 Supplerende Tiltag Med tredjelande Kontaktadresser
Home Νεολαία Mlodziez Youth Jeunesse Jugend Ungdom The Creators
Questions or comments about this site? Contact the Webmaster.
2002-2006,Hellenic Institute of Education and New Technologies.