Særlige Deltagere

En af EU-programmet UNGDOMs vigtigste prioriteter er at give ugunstigt stillede unge med særlige behov adgang til programmets aktiviteter. Denne målgruppe er absolut ikke udelukket fra deltagelse i, lange volontørophold, men sådanne unges adgang til volontørtjenesten lettes af muligheden for at gennemføre korte volontorøphold.

Korte volontørophold kan have en varighed på mellem tre uger og seks måneder.

Hvis en ugunstigt stillet person deltager i projektet, anbefales det, at ansøgerne påregner et forudgående planlægningsbesøg i værtslandet og medtager dette i ansøgningen. Et sådant besøg bør ikke finde sted, før ansøgningen er godkendt, og vil normalt vare to dage (rejsetid ikke medregnet).

For kortvarige volontørprojekter skal der, når den samme værtsorganisation samtidig modtager mere end fire volontører, indgås en særlig aftale med det nationale kontor, som skal godkendes af Europa-Kommissionen.

Hvad er de specifikke kriterier?
Kriterierne for denne type af projekterophold er de samme som for lange ophold (se afsnit D.3), med en særlig betoning af følgende elementer vedrørende den støtte, volontøren modtager:

bulletudsendeorganisationerne skal udarbejde en forberedelse, der passer til volontørens specifikke behov
bulletværtsorganisationerne skal give et højt mål afsørge for en god og stabil personlig støtte under volontørens ophold
bulletudsende- og værtsorganisationerne skal sørge for et sammenhængende og solidt uddannelsesindhold, der passer til volontærens individuelle færdigheder og behov
bulletudsendeorganisationerne skal sikre en opfælgning, der garanterer en værdifuld erfaring.
 

Up Hvorfor Voluntør? E.V.S Projekt Partners forpligtelse Særlige Deltagere Uddannelsesaktivitet Støtteaktiviteter Prosjektstøtte prioriteter Finansiering av projekt Hvordan Ansøge Partners Forpligtelser Europa Projekter
Home Íåïëáßá Mlodziez Youth Jeunesse Jugend Ungdom The Creators
Questions or comments about this site? Contact the Webmaster.
2002-2006,Hellenic Institute of Education and New Technologies.